2021 оны агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын төсөлд санал авч байна

   Агаарын тухай хуулийн 15.1.-т “Төрийн захиргааны төв байгууллага нь нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг тогтоож, тухайн бүсэд мөрдөх журмыг батална” гэж заасан.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг...

Дүүргийн мэдээ

Өнөөдөр вакцин хийх цэгийн байршлууд

Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын суурин 54 цэг явуулын 70 (автобус) цэгт 175 багийн 979 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллана. Ингэхдээ 40 395 иргэнийг…

Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэг

Өнөөдөр буюу 2021 оны тавдугаар сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хотод суурин  40 цэгт, 10 явуулын автобусаар 87 багийн 611 эмч, ажилтан ажиллаж, 10021 иргэнийг…

Шинэ мэдээ

bagakhangai.nutag.mn